Koryo Cable Myanmar

The Best Cable Company in Myanmar

ေနျပည္ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈ ၅၀% ျပည့္ ျပပြဲအခန္းအနားတြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Koryo Cable Myanmar co.,ltd မွလဲပါဝင္ျပသေသာ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား